NewsНовини

Колко ще плащам за отопление?

Всички задават напълно разумния въпрос – колко ще плащам за отопление? Какви са разходите?

Една от главните задачи на  отоплението е да компенсира топлинните загуби на Вашия дом.

Колкото по-добра изолация има домът, толкова по-малки са топлинните загуби и съответно разходите.

Характерно за подовото отопление е, че топлината се движи отдолу нагоре , което позволява да се намали общия разход , за сметка на намаляване на комфортната температура. Например, ако Вие се чувствате добре и настройвате термостата на Вашия отоплителен уред на  температура 24 градуса, с подово отопление ще се чувствате по същия начин при 20-21градуса. По данни на Института за изследване на проблемите на отоплението (Германия), повишаването на температурата в дадено помещение с  един градус, означава 5-7% повишаване на сметката . Следователно, като понижавате комфортната температура с 3-4 градуса, можете да намалите общите разходи за отопление с 15-20%.

Не можем да кажем колко ще платите за ток. Нямаме такива данни. Ние можем да кажем каква електрическа мощност трябва да инсталирате, за да обезпечите отопление на помещението. Обикновено смятаме не по-малко от 100Вт на квадратен метър от общата площ на помещението. Т.е. за стая от 20кв.м. е необходимо да осигурите 2кВт инсталирана мощност за отопление.

Ние продаваме и инсталираме инфрачервено фолио с два вида мощност 160Вт/кв.м. и 220Вт/кв.м. Изборът се определя от вида на подовото покритие, свободното място – незаето от мебели, вида на помещението и др. параметри.

Например:

Два еднакви по площ апартамента, но в различни сгради, показват разлика в сметката за ток до 2 пъти.

В една и съща сграда два еднакви апартамента при еднакви условия правят еднакви сметки  при отопление с подово и със съвременен инверторен  климатик.

Главните особености на подовото отопление са:

  1. По-ниски разходи за отопление при равни условия с други отоплителни системи.
  2. Невероятен комфорт
  3. Не се нуждае от обслужване
  4. Няма шум
  5. Няма въздушни течения
  6. Не заема място в помещението
  7. Бърз и чист монтаж (без разбиване)
  8. Възможност за секционно отопление
  9. Възможност за управление в система „умен дом”
  10. Прецизен контрол на температурата на пода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *